lördag 29 augusti 2015

Moralfrågor kring ”Det som inte dödar oss”


(Kl. 10:00-10:45.)
*
Jag tycker att olika frågor rörs ihop i många debattinlägg om David Lagercrantz´ Milleniumbok:

A) Var det moraliskt ruttet av Stieg Larssons far och bror att utnyttja att de hade lagen på sin sida för att få de många royaltymiljonerna från Stiegs böcker, fast de inte haft någon kontakt med Stieg under många år?
Svar: Ja.

B) Var det moraliskt ruttet av fadern och brodern att erbjuda Stiegs efterlevande sambo Eva Gabrielsson jämförelsevis futtiga 20 miljoner kronor, när de själva tjänat hundratals eller flera miljarder kronor?
Svar: Ja.

C) Var det moraliskt ruttet av Stieg Larssons far och bror att behålla kontrollen över eventuellt kommande utgivning av Milleniumböcker, trots att Stiegs mångåriga sambo varit delaktig i research och resonemang kring de ursprungliga tre Milleniumböckerna?
Svar: Ja.

D) Var det ruttet av fadern och brodern att lägga ut skrivaruppdraget för del 4 på David Lagercrantz, trots att Stiegs "änka" Eva Gabrielsson var absolut emot det?
Svar: Ja.

E) Är det ibland moraliskt helt OK att en författare skriver en fortsättning på vad en tidigare författare skrivit?
Svar: Ja, absolut! Vergilius skrev en fortsättning på Homeros´ "Iliaden" och "Odysséen". Sedan använde Dante Vergilius som ciceron i "Den gudomliga komedin". Bengt Ohlsson skrev sin bok "Gregorius", som bygger vidare på Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas". 
Jerker Virdborgs "Kall feber" bygger på Karin Boyes "Kallocain". Även Johanna Nilssons roman ”Det grönare djupet” bygger på "Kallocain". Det finns säkert väldigt många andra exempel.

F) Var det moraliskt ruttet av David Lagercrantz att tacka ja till förfrågan om han ville skriva en del 4?
Svar: En svår fråga. Personligen tycker jag att det var moraliskt väldigt tveksamt. Hans moraliska räddning skulle ligga i om han skrev en riktigt bra bok - det tycker jag skulle förlåta rätt mycket.

G) Hade det varit moraliskt OK om Stieg Larssons "änka" Eva Gabrielsson hade skrivit en del 4, i stället för att Lagercrantz gjorde det?
Svar: Ja, det tycker jag, särskilt som hon varit nära involverad i diskussioner och research vid författandet av de tre första romanerna. Dock hade hon haft stark press på sig att skriva en bra bok. Annars hade hon, åtminstone i efterhand, kunnat drabbas av anklagelser om girighet.

H) Är det tänkbart att David Lagercrantz skrivit en kanonbra bok, som väl passar in i Milleniumserien och kanske rentav vidareutvecklar den?
Svar: Ja, enligt åtskilliga recensenter är det så. (Jag har själv inte läst den.)

I) Om Lagercrantz´ bok är bra, hur bör vi då känna inför detta?
Svar: Fadern och brodern bör skämmas, där de badar i pengarna. Lagercrantz bör erbjuda delar av sitt royalty till änkan. Samtidigt bör Lagercrantz vara stolt över att ha skrivit en bra bok.
*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar